Turkey

Help us make this page better. Suggest links or sign up as a volunteer.

Staying Informed‌

Gıda / Food

‌- Türk Kızılayı ihtiyaç sahiplerine gıda dağıtıyor.‌

 • Türk Kızılay distributes food to those in need.‌

Sağlık / Health

 • Sağlık alanında Türkiye’de edinilebilecek yardımlar‌

 • Eğer Türkiye vatandaşı iseniz https://www.turkiye.gov.tr/ ‘den kimlik numaranız ile devletin evinize ücretsiz maske teslim etmesini sağlayabilirsiniz. Maske sayısı kimlik numarası başına 5 olarak sınırlandırılmıştır.‌

  • If you are Turkish citizen living in Turkey you can go to https://www.turkiye.gov.tr/ and fill your identity number to receive five free masks per person. These masks will be delivered to your home without any costs.‌

Psikolojik Destek‌

 • Istanbul Büyükşehir Belediyesi “Psikolojik Danışmanlık Hattı” haftanın 7 günü 08.00 ile 24.00 saatleri arasında 0 (212) 449 49 00 numarası üzerinden İstanbullulara hizmet verecek. Hattı arayan yurttaşlar pandemi sonucu oluşan sendromlar, sosyal izolasyon ve stres kaynaklı sorunlarla ilgili destek alabilecekler. İbb psikolojik destek hattından veliler de faydalanabilecek. Pandemi riski sebebiyle uzaktan eğitime geçilmesi dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ailelere, çocuklar için özel destek sağlayacak Psikolojik Danışmanlık Hattı’nı arayan velilere, alanında uzman psikologlar tarafından; aile içi iletişim, ev içinde eğitici faaliyetler ve aile içi sosyal aktiviteler gibi destekleyici programlar sunulacak.‌

Mental Health‌

 • Istanbul Metropolitan Municipality “Psychological Counseling Line” will serve Istanbul residents 7 days a week between 08.00 and 24.00 on the number 0 (212) 449 49 00. Citizens calling the line will be able to receive support for syndromes, social isolation and stress-related problems caused by pandemics. Due to the transition to distance education due to the risk of pandemic, Istanbul Metropolitan Municipality, parents who call the Psychological Counseling Line, which will provide special support for families, by expert psychologists. Supportive programs are presented such as family communication, in-home educational activities and family social activities will be offered.‌

Sağlık & Güvenlik & Belediye Çalışanlarına Psikolojik Destek‌

 • İstanbul Psikodrama Enstitüsü ve Türkiye Psikodrama Eğitim Enstitüleri Birliği coronavirüsten etkilenenlere hizmet veren Sağlık Çalışanları, Emniyet Çalışanları ve Belediye kriz yönetiminde çalışan yönetici ve alt ekip için online grup destek çalışmaları için hazır olduğunu web sitesinden duyurdu. Bu çalışmalar 10 ila 100 kişiye aynı anda grup olarak yapılabilecek olarak planlanıyor. Kurum olarak ya da grup olarak, grup adına başvurulmalıdır. Başvuru email yoluyla psikodrama@istpsikodrama.com.tr adresine veya Whatsapp üzerinden+90 (532) 213 63 62 yapılabilir.‌

Health & Safety & Municipal Staff Psychological Support‌

 • Istanbul Psychodrama Institute and Turkey Psychodrama Training Institute Association offer a free online psychological support for health workers, government security workers and municipality crises workers. The details can be found on their website. These studies are planned to be done as a group to 10 to 100 people at the same time. It should be applied on behalf of the group, as an institution or as a group. The application can be made via email to psychodrama@istpsikodrama.com.tr or via Whatsapp + 90 (532) 213 63 62.‌

Kişisel Bakım / Self Care

Çocuk Bakımı / Childcare‌

 • Milli Eğitim Bakanlığı koronavirus ile mücadele kapsamında 2 ayrı kitapçık yayınladı.‌

  • Ministry of National Education has published 2 separate booklets within the scope of combating coronavirus.‌

 1. SALGIN HASTALIK DÖNEMLERİNDE PSİKOLOJİK SAĞLIĞIMIZI KORUMAK - Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi (OUR PSYCHOLOGICAL DURABILITY IN THE AGE OF DISEASE PROTECT)- Information Guide for Adults

 2. Aileler için Yardım Klavuzu - Help Guide for Families

Eğitim / Education

 • Gençlerin ve çocukların fikirlerini hayata geçirmek için Habitat Derneği’nin eğitim programlarını takip edebilirsiniz. Örneğin, 10 Nisan’a kadar başvuru kabul eden Online Covideathon projesinde 14-17 Yaş arası gençlerin en az 2 en fazla 4 kişilik gruplar halinde katılabileceği Covideathon düzenleniyor. Ana konu olarak Türkiye’nin içerisinde bulunduğu “Pandemi” durumunun yaratmış olduğu bir problemlere teknoloji odaklı çözümler bulmalarını bekleniyor.‌

  • Habitat Association helps children and minorities in Turkey to grow ideas with education support. For example, the Online Covideathon project, which accepts applications until April 10, where young people aged 14-17 can participate in groups of at least 2 and at most 4. The main topic in this program is to find technology oriented solutions for the Pandemic crisis in Turkey.‌

Income Relief‌

Konutlara ilişkin yardım‌

500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarı yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartılacak, asgari peşinat yüzde 10’a düşürülecek.‌

Housing

 • In houses under 500 thousand liras, the credible amount will be increased from 80 percent to 90 percent, the minimum down payment will be reduced to 10 percent.‌

Who's hiring?

Disability Benefits/Paid Sick Leave

İstihdam ve İşsizlik Yardımları

 • Asgari ücret desteği devam ettirilecek.

 • Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi sağlanacak.

 • Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyeti azaltılmış olacak.

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırılacak.

 • İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkartılacak.

 • Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakende de belirlenen önceliklere göre alternatif kanallar geliştirilecek.

Employment and Unemployment Benefits‌

 • Minimum wage support will continue.

 • Flexible and remote working models in our legislation will be made more effective.

 • Short Work Allowance will be put in place, the processes required to benefit from this will be facilitated and accelerated. Thus, while providing temporary income support to the workers in the workplaces that suspend their activities, the cost of the employers will be reduced.

 • According to the criteria set by the Ministry of Family, Labor and Social Policies, an additional 2 billion lira resource will be allocated for financial aid to families in need.

 • In order to ensure continuity in employment, the 2-month compensatory working period will be increased to 4 months.

 • Alternative channels will be developed according to the priorities determined in both production and retail in case of a failure in global supply chains.

Vergi Yardımı‌

 • Kasım ayına kadar konaklama vergisi uygulanmayacak.

 • Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecek.

 • İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirilecek.

 • Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerin süreleri 3 ay ertelenecek.

 • Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay ertelenecek.

Tax Assistance

 • Accommodation tax will not be applied until November.

 • The easement fees and revenue share payments for hotel rentals will be postponed for 6 months for April, May and June.

 • In domestic air transport, the VAT rate will be reduced from 18 percent to 1 percent for 3 months.

 • Concluding declarations, including payments of deductions at the source, such as withholding, will be delayed for 3 months. For the Retail, Shopping Mall, Iron-Steel, Automotive, Logistics-Transportation, Cinema-Theater, Accommodation, Food-Beverage, Textile-Garment and Event-Organization sectors, the payment of April, May and June payments of SGS premiums and 6 months It will be postponed.

KOBI Yardımları‌

 • Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.‌

 • Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, kredilerde öncelik gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecek.‌

Small Business Assistance

 • In this period, it will be postponed for 3 months and interest-free payments of the principal and interest payments of the credit debts of Halkbank to the tradesmen and artisans who demanded by declaring that their work was negatively affected.‌

 • The Credit Guarantee Fund limit will be increased from 25 billion liras to 50 billion liras, as the priority in loans is negatively affected by the developments, it will be given to SMEs and firms with liquidity needs and collateral deficits.‌

Yaşlılar / Elderly (65+)

Gıda yardımı‌

 • Istanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında, hayırseverlerin desteğiyle 50 bin vatandaşa, 6 hafta boyunca 333 bin gıda kolisi ulaştırılacak. Istanbul Valisi yardımı alabilecek olan 65 yaş üstündeki durumu iyi olmayanların 112, 115 ve 156'yı arayıp yardım isteyebileceğini dile getirdi. Yardımlar ise hızlı market Getir tarafından ulaştırılacak.‌

Food Support‌

 • Within the scope of Istanbul Vefa Social Support activities, with the support of philanthropists, 333 thousand food parcels will be delivered to 50 thousand citizens for 6 weeks. The Governor of Istanbul stated that those who are over 65 years old who can get help can call 112, 115 and 156 and ask for help. Aid will be delivered by the fast market Getir.‌

Sağlık yardımı‌

 • Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacak.‌

Health support‌

 • Periodic follow-up program consisting of social and home health services will be launched for the elderly people over 80 years old living alone.‌

Maddi destek‌

 • En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltilecek.‌

 • Emeklilerin bayram ikramiyesi Nisan ayı başında ödenecek. Yine emeklilerin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılması sağlanacak.‌

Money support for elderly‌

 • Minimum retirement payment will be fixed to 1500 TL.‌

 • The holiday bonus of retirees will be paid at the beginning of April. Again, pensioners' salary promotion payments will be provided directly to their accounts, without the need to go to branches.‌

Türk Kızılayı Gıda ve Hijyen paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.‌

 • Kızılay, olağanüstü dönemler için depolarda hazır bulundurduğu gıda paketlerini 150 bin aileye ulaştırmak için çalışmalar yapmaktadır. Paketin içeriği 120 TL olup içeriği aşağıdaki gibidir. Yardım link üzerinden yapılabilir.

  • Turkish distributes Kızılay Food and Hygiene packages to those in need. The Red Crescent is working to deliver the food packages that it has ready for extraordinary periods to 150 thousand families. The content of food the package is 120 TL and the content is as follows. Help can be done via the link.

Gıda Paketi İçeriği / İngredients of the package

​Title

No

Malzeme Cinsi

1

Ayçiçek Yağı / Sunflower

2

Toz Şeker / Sugar

3

Pirinç / Rice

4

Kuru Fasulye / Beans

5

Kırmızı Mercimek / Red Lentil

6

Çay / Tea

7

Bulgur / Bulghur

8

Domates Salçası / Tomato Sauce

9

Un / Flour

10

Yeşil Mercimek / Green Lentil

11

Tuz / Salt

12

Makarna / Pasta

 • Türk Kızılay,korona dayanışma projesi kapsamında;‌

  • Hijyen paketi desteği ile hastalık veya enfekte ihtimali yüzünden karantina sürecinde olan ve bu sebeple hijyen malzemelerine erişmekte zorlanan vatandaşlarımıza hijyen paketi dağıtılması planlanmaktadır.‌

 • Within the scope of the Turkish Kızılay’s corona solidarity project;‌

  • With the support of the hygiene package, it is planned to distribute the hygiene package to our citizens who are in the quarantine process due to the possibility of disease or infection and therefore have difficulty in accessing hygiene materials.

S.No

Malzemenin Cinsi / Type of the ingredient

1

Şampuan / Shampoo

2

Kolonya / Cologne

3

El Sabunu / Soap

4

Diş Macunu / Toothpaste

5

Diş Fırçası / Toothbrush

6

Çamaşır Suyu / Bleacher

7

Bulaşık Deterjanı / Dishwashing Liquid

8

Bulaşık Süngeri / Dishwashing sponge

9

Tuvalet Kağıdı / Toilet paper

10

Havlu Kağıt / Paper towel

Volunteer Opportunities/How to Help

Gönüllülük imkanı‌

 • Coronagunlerindeiyilik.com bireysel veya kurumsal olarak yardım edebileceğiniz 4 farklı proje sunuyor.‌

  • Apartmanın Sana Emanet Kampanyası

  • İlk ve Orta Öğretim Ders Desteği

  • Risk grubunda bulunanlar için psikolojik telefon desteği (sadece psikologlar)

  • Risk grubunda bulunanlar için sağlık telefon desteği (sadece sağlık uzmanları)

 • Coronagunlarıniyilik.com offers 4 different projects that you can help individually or institutionally.‌

  • Campaign For Supporting Your Own Apartment

  • Primary and Secondary Education Course Support

  • Psychological telephone support for those in the risk group (psychologists only)

  • Health phone support for those in the risk group (healthcare professionals only)

Safety for Survivors of Violence

Other Resources

Last updated